OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Stavebné úpravy cesty II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018 v obci Egreš je 21,13%.

 

 

Oznámenie - Voľby prezidenta SR 2019
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A ZABEZPEČENÍM PRIEBEHU VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
/v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

OZNAM - VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16.marec 2019

Podkategórie