– odstránenie porúch objektu – zatekania vody a vlhkosti do stavebných konštrukcií objektu, ako aj do samotného objektu. Dožité strešné konštrukcie – krytiny - strešný plášť sú na hranici životnosti a začínajú sa prejavovať ich poruchy vplyvom starnutia materiálov. Súčasťou týchto súťažných podkladov je; Príloha č.3 – Architektonicko – stavebné riešenie „ Obnova zastrešenia objektu – vstupná časť „ na kultúrnom dome v obci Egreš.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

D.1 Zverejnenie výzvy na súťaž

D.3 SP Výzva na sútaž StP KD-Strecha EGREŠ