– odstránenie vnútorných priečok, deliacich stien, keramických obkladov, vrstiev podlahy až po úroveň hydroizolácie vo vstupnej časti objektu. S tým súvisiaca demontáž jestvujúcich dverí, zárubní, technických inštalácií v týchto priečkach ako sú elektroinštalácia a zdravotechnické rozvody – voda, kanál. Vytvorí sa jeden priestor bez ďalšieho delenia a tento sa upraví novými povrchovými úpravami. Súčasťou týchto súťažných podkladov je vypracovaná PD, ktorá bude uchádzačom poskytnutá na základe ich žiadosti. PD - projekt stavby rieši rekonštrukciu vstupného priestoru objektu na kultúrnom dome v obci Egreš.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

D.1 Zverejnenie výzvy na súťaž

D.3 SP Výzva na sútaž VST KD EGREŠ