Predmetom zákazky je odstránenie stavebných porúch objektu, t. j. zatekaniu vody a vlhkosti do stavebných konštrukcií objektu ako aj objektu samého. Dožité strešné konštrukcie – krytiny – strešný plášť sú na hranici životnosti a začínajú sa prejavovať ich poruchy vplyvom starnutia materiálov. Realizáciou navrhovaných úprav sa zabezpečí odstránenie vznikajúcich porúch na objektoch a zlepšia sa niektoré ich technické ako i prevádzkové vlastnosti. Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu KD–839/1

Rozpočet REKONŠTRUKCIA VSTUPNÉHO PRIESTORU OBJEKTU, EGREŠ p.č. 839 2