Predmetom zákazky je odstránenie odstránenie vnútorných priečok, deliacich stien, keramických obkladov, vrstiev podlahy až po úroveň hydroizolácie vo vstupnej časti objektu. S tým súvisiaca demontáž jestvujúcich dverí, zárubní, technických inštalácií v týchto priečkach ako sú elektroinštalácia a zdravotechnické rozvody – voda, kanál. Vytvorí sa jeden priestor bez ďalšieho delenia a tento sa upraví novými povrchovými úpravami. Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2

Rozpočet OBNOVA ZASTREŠENIA OBJEKTU  VSTUPNÁ ČASŤ, EGREŠ p.č. 839 2 / KULTÚRNY DOM