Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie obce Egreš je: obecegreš@kid.sk.

Ing. Gabriela Timková
starostka obce

oznam_volby_VUC.pdf