Predmetom zákazky je predloženie technického riešenia a cenovej ponuky pre rozšírenie kamerového systému o 6 kamier v obci Egreš
- monitorovať priestor okolo parku

- monitorovať priestor v rómskej osade

- monitorovať priestor pri vstupe a výstupe z obce

– z oboch strán, smer Čeľovce a smer Zemplínska Teplica

- monitorovať priestor v okolí obecného úradu

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

Výzva na predkladanie ponúk KS.pdf