Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku v obci Egreš

 • Nová zelená infraštruktúra tuje smaragd 50 ks na cintoríne
 • Nová rampa pre imobilného so sklonom max. 8° o dĺžke 2,2 m
 • Výmena dlažby + oprava schodiska (101) o ploche 73 m2
 • Chemická podvrtávka muriva o celkovej dĺžke 10 m a sanácia muriva
 • Výmena lepenkovej strešnej krytiny za plechovú MASLEN o ploche 250 m2
 • Výmena laťovania a kontrlaťovania na strešnom plášti + paropriepustná fólia
 • Nový drevený krov nad pravým a ľavým krídlom
 • Nová fúkaná tepelná izolácia hr. 200 mm medzi krokvy o ploche 250 m2
 • Nový podhľad z cementovláknitých dosiek + vápenná omietka o ploche 71 m2
 • Oprava zhromažďovaciého priestoru domou smútku z dôvodu narušenia koreňov stromu a odstránenie asfaltu + nová zámková dlažba farba sivá plocha 140 m2 pred domom smútku + parkové obrubníky o dĺžke 42 m
 • Oprava prístupového chodníka k domu smútku - zámková dlažba farba sivá plocha 230 m2 + nové parkové obrubníky po ľavej aj pravej strane o dĺžke 160 m
 • Navrhovaný nový odkvapový systém (žľaby o dĺžke 34 m a zvody o dĺžke 14 m) - vo farbe krytiny + hromozvod o dĺžke 35 m
 • Odvodnenie dažďovej vody do potoka dĺžky 60 m
 • Nové plastové okná a vstupné dvere trojsklo
 • Nová fasáda zo silikónovej zmesi + zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom tepelnoizolačná doska – minerálna vlna hr. 150mm + sklotextilná mriežka, lepiaca a výstužná stierka , povrchová úprava /omietka weber.pas silikónová/. o ploche 145 m2

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

Vyzva Rekonstrukcia DS Egres.pdf

  PRV - Nvrh ZoD-15382.doc

  Rekostrukcia DS Egres podklady link.pdf