Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Egreš

  • Kultúrny dom navrhujem zatepliť kontaktným zatepl'ovacím systémom tepelnoizolačná doska – minerálna vlna hr. 120mm o ploche 400 m2 kvôli zlepšeniu tepelnotechnickým požiadavkám budovy.
  • Popri zatepleniu navrhujem novú fasádu zo silikónovej zmesi o ploche 400 m2 + sklotextilná mriežka, lepiaca a výstužná stierka , povrchová úprava /omietka weber.pas silikónová/ a nový sokel - Marmolit a styrodur hr. 80 mm o ploche 47 m2.
  • Pre zlepšenie a zefektívnenie prípravy teplej vody v objekte navrhujem výmenu plynového kotla a zásobníka teplej vody s novými vykurovacími telesami o počte 16 ks. (viac projekt ústredné vykurovanie)
  • Pre zlepšenie vnútorného ovzdušia navrhujem 2 nové klimatizačné jednotky do miestnosti (103) - Spoločenská sála a do miestnosti (104) - Spoločenská miestnosť.
  • Do kuchyne navrhujem 4 nové digestory - odsávače pár.
  • Vybúranie otvoru o rozmere 1200/1970 mm v miestnosti č. 103 kvôli lepšiemu komunikačnému prepojeniu s miestnosťou č. 104 a výmenu starých dverí za nové posuvné.
  • Prístupový chodník ku kultúrnemu domu je tvorený asfaltovým kobercom, ktorý je v dezolátnom stave, je rozpukaný a narušený pôsobením vody a mrazu. Prístupový chodník nemá ohraničenie obrubníkom. Preto navrhujem opravu prístupového chodníka ku kultúrnemu domu a výmenu asfaltu za nový asfaltový koberec o ploche 185 m2 a nové obrubníky o dĺžke 22 m.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

  Vyzva Egres kulturny dom.pdf

  PRV - Nvrh ZoD-15382.doc

Egres kulturny dom podklady link.pdf