Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území deviatich obcí patriacich do Mikroregiónu obcí ROŇAVA. Tento cieľ sa dosiahne vybavením všetkých domácností v obciach mikroregiónu kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vyprodukovaného v domácnostiach.

Miesto realizácie: obce Brezina, Čeľovce, Egreš, Lastovce, Michaľany, Nižný Žipov, Stanča, Veľaty a Zemplínska Nová Ves.

Výška NFP: 189 938,25 EUR

Termín realizácie: 05/2018 – 04/2019

Znenie výzvy nájdete tu: 

  projekt komunalne odpady.pdf