Rozhodnutie je zamerané preventívne, aby sa dosiahla, čo najvyššia miera kolektívnej imunity v okrese Trebišov a tým sa minimalizovalo riziko zavlečenia a vzniku osýpok. Každé dieťa, ktoré dovŕšilo prvý deň 15. mesiaca až do 18 rokov veku, ktoré nebolo očkované proti osýpkam v rámci povinného očkovania, v čase, keď dosiahlo vek na očkovanie, má byť teraz doočkované. Lekár pred očkovaním vyšetrí zdravotný stav dieťaťa a zaočkuje zdravotne spôsobilé deti . Jedná sa o doočkovanie chýbajúceho pravidelného povinného očkovania. Rozhodnutie bolo vydané z dôvodu explozívneho epidemického výskytu ochorení na osýpky v susediacom okrese Michalovce.
Súčasne vo verejnej vyhláške odporúčame ďalším fyzickým osobám, najmä fyzickým osobám v ročníkoch narodenia 1968 až 1985, absolvovanie očkovania proti osýpkam na vlastnú žiadosť podľa pokynov všeobecného lekára.

oznamenie verejna vyhlaska.pdf

  verejna vyhlaska.pdf