Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž ev. č.: 1/2017/StP podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu KD–839/1“