Up

Verejné obstarávanie

Rekoštrukcia DS Egreš podklady link
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 3
Egreš kultúrny dom podklady link
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 2
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu
Informácia o vyhodnotení ponúk 02/2017
Informácia o vyhodnotení ponúk 01/2017
Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2
Rozpočet OBNOVA ZASTREŠENIA OBJEKTU VSTUPNÁ ČASŤ, EGREŠ p.č. 839 2 / KULTÚRNY DOM