Up

Verejné obstarávanie

Rekoštrukcia DS Egreš podklady link
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 3
Egreš kultúrny dom podklady link
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 2
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu
Informácia o vyhodnotení ponúk 02/2017
Informácia o vyhodnotení ponúk 01/2017
Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2
Rozpočet OBNOVA ZASTREŠENIA OBJEKTU VSTUPNÁ ČASŤ, EGREŠ p.č. 839 2 / KULTÚRNY DOM
Rozpočet REKONŠTRUKCIA VSTUPNÉHO PRIESTORU OBJEKTU, EGREŠ p.č. 839 2
Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu KD–839/1
D.3 SP Vyzva na sutaz(3) VST KD Egreš