OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Informácie pre voliča

Rozhodnutie vydané verejnou vyhláškou, zamerané na doočkovanie osôb proti osýpkam, u ktorých bolo omeškané pravidelné povinné očkovanie v zmysle platného očkovacieho kalendára pre pravidelné povinné očkovanie.

Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí so sídlom v Michaľanoch realizuje projekt:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA